Званична интернет страница Општине Шипово

Ћирилица / Latinica

  • forheaderp (Large)
  • forheaderw
  • nature_090214_0047 (Large)
  • forheader
  • forheader (Large)

Доградња и поправка јавне расвјете на подручју општине Шипово

Објављено: 26. oktobar. 2017

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ШИПОВО

НАЧЕЛНИК

Број: 01-404-40/17

Датум: 24.10.2017. године

На основу члана 14. став 4., члана 18. став 1, члана 25. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник БиХ”, број 39/14), члана 60. Статута Општине Шипово (Сл. Гласник Општине Шипово број 8/14) , Начелник Општине Шипово је донио

О Д Л У К У

о покретању поступка набавке 

I

      Одобрава се покретање поступка јавне набавке: „Доградња и поправка јавне расвјете на подручју општине Шипово“

Процијењене вриједности набавке износи 100.000,00 КМ, без урачунатог ПДВ.

Јавна набавка ће се спровести путем отвореног поступка.

Поступак јавне набавке ће се спровести у складу са Законом о јавним набавкама, подзаконским и интерним актима.

II

Тендерски документ ће сачинити Одсјек за урбанизам и стамбено- комуналне послове.

III

          Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена.

IV

         Отварање и оцјену понуда ће спровести комисија за јавне набавке, која ће се имeновати посебном одлуком.

V

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

ДОСТАВЉЕНО:                                                                                                          НАЧЕЛНИК

  1. Начелник                                                                                                     ______________
  2. Уз материјал набавке                                                                                  (Милан Ковач)
  3. Одјељење за буџет, привреду и финансије
  4. Одсјек за урбанизам и стамбено-комуналне послове
  5. А/А

Ostavite odgovor

Hалазите се на новој званичној страници Општине Шипово. Добродошли! Позивамо вас да заједно учинимо страницу занимљивијом и активнијом!
Zа сва питања обратите нам се нам се путем електронске поште а ми ћемо Вам одговорити у најкраћем могућем року а максимално у неколико дана.