Званична интернет страница Општине Шипово

Ћирилица / Latinica

 • forheaderp (Large)
 • forheaderw
 • nature_090214_0047 (Large)
 • forheader
 • forheader (Large)

СТИПЕНДИЈЕ ЗА СРЕДЊОШКОЛЦЕ

Објављено: 28. mart. 2017

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ШИПОВО

Н А Ч Е Л Н И К

Број: 01-67-4/17

Датум: 28.03.2017.године

 

На основу члана 14. Правилника о стипендирању ученика из буџета општине Шипово („Сл. гласник Општине Шипово“, број 5/2017 ) Начелник општине расписује

 

К О Н К У Р С

за додјелу стипендија ученицима ЈУ СШЦ „Петар Кочић“ Шипово

I

У школској 2016/2017 години  Начелник Општине Шипово додјељује 40 стипендија за редовне ученике СШЦ „Петар Кочић“ Шипово.

Право на стипендију имају редовни ученици СШЦ „Петар Кочић“ Шипово.

II

Стипендије се додјељују за једну школску годину.

Исплата стипендије се врши путем текућег рачуна, на име ученика или на име једног од родитеља ученика.

Висина стипендија биће накнадно одређена у зависности од расположивих средстава у буџету општине.

III

За стипендије могу конкурисати ученици под сљедећим условима:

 1. Имају држављанство Босне и Херцеговине
 2. Имају пребивалиште на подручју општине Шипово,
 3. Да су први пут уписани као редовни ученици у одговарајући разред СШЦ „Петар Кочић“ Шипово,
 4. Имају примјерно владање.

IV

Додјела стипендија вршиће се на основу листе приоритета која се утврђује на основу сљедећих критеријума:

 1. успјех остварен у претходним годинама школовања, односно успјех остварен у основној школи за ученике који уписују први разред средње школе,
 2. социјални и други статус

Додјела стипендија за дјецу са сметњама у развоју вршиће се без уврштавања на листу приоритета.

V

Кандидати уз пријаву на конкурс дужни су доставити сљедећа овјерена  документа:

 1. Увјерење о држављанству
 2. Извод из матичне књиге рођених,
 3. Увјерење о пребивалишту из Полицијске станице Шипово,
 4. Увјерење да је први пут уписан у одговарајући разред средње школе,
 5. Овјерена изјава за број чланова породичног домаћинства (кућна листа),
 6. Увјерење о личним примањима свих пунољетних чланова домаћинства са кућне листе:
 1. Увјерење за браћу и сестре да су ученици ,
 2. Извод из МКУ за умрлог родитеља (једног или оба)
 3. За успјех остварен у претходним годинама школовања – свједочанство о оствареном успјеху (просјек оцјена), а за ученике који уписују први разред средње школе овјерена фотокопија ђачке књижице од V до IX разреда основне школе,
 4. Према закону којим се регулише статус ратних вовних инвалида од I до IV категорије, рјешење надлежног органа управе,
 5. За кориснике права из области социјалне заштите – увјерење о признавању права издато од стране Центра за социјални рад,
 6. За дјецу са сметњама у развоју – налаз и мишљење о разврставању издато од стране Центра за социјални рад,
 7. Копија текућег рачуна .

VI

Пријаве на конкурс са потребном документацијом се достављају на адресу: Општина Шипово, Улица Трг патријаха српског Павла 1, са назнаком: Комисија за додјелу стипендија.

Конкурс остаје отворен до 12.04.2017.године, а непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

VII

Резултати конкурса биће објављени на огласној табли општине.

VIII

Кандидати имају право приговора, који се подноси Начелнику општине путем Комисије, у року од 8 дана од дана објаве резултата конкурса на огласној табли општине.

 

Н А Ч Е Л Н И К

Милан Ковач

Ostavite odgovor

Hалазите се на новој званичној страници Општине Шипово. Добродошли! Позивамо вас да заједно учинимо страницу занимљивијом и активнијом!
Zа сва питања обратите нам се нам се путем електронске поште а ми ћемо Вам одговорити у најкраћем могућем року а максимално у неколико дана.