Званична интернет страница Општине Шипово

Ћирилица / Latinica

  • forheaderp (Large)
  • forheaderw
  • nature_090214_0047 (Large)
  • forheader
  • forheader (Large)

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ

Објављено: 18. maj. 2017

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ШИПОВО
НАЧЕЛНИК

Број: 01-120-6/17
Датум: 17.05.2017.године

На основу члана 79. Закона о службеницима и немјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 60. Статута Општине Шипово („Службени гласник Општине Шипово“, број 8/14 и 5/15), Начелник доноси

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за избор по Јавном конкурсу за избор и
именовање нечелника одјељења у Општинској управи Општине Шипово

1. У Комисију за избор по Јавном конкурсу за избор и именовање нечелника одјељења у Општинској управи Општине Шипово (у даљем тексту: Комисија за избор) именују се:

 

  1. Зоран Дакић, службеник Општинске управе, предсједавајући
  2. Милијана Јокић, службеник Општинске управе, члан
  3. Миленко Тривунчић, службеник Општинске управе, члан
  4. Здравко Тривунчић, са листе стручњака, члан
  5. Љубо Милошевић, са листе стручњака, члан.

2. Задатак Комисије за избор је да, у складу са Законом о службеницима намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе и Правилником о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској, односно општинској управи („Службени гласник Републике Српске“, број 42/17), проведе поступак по Јавном конкурсу расписаном од стране Начелника 08.05.2017. године, под бројем 01-120-5/17. Комисија за избор разматра приспјеле пријаве на конкурс, утврђује листу кандидата који испуњавају услове за пријем на упражњено радно мјесто, обавља усмени интервју са кандидатима, сачињава листу за избор кандидата по редослиједу кандидата и доставља Начелнику ранг-листу за избор са записницима о предузетим радњама у току изборног поступка.

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, и биће објављено на огласној табли и интернет страници Општине Шипово.

 

 

НАЧЕЛНИК
Милан Ковач

 

Ostavite odgovor

Hалазите се на новој званичној страници Општине Шипово. Добродошли! Позивамо вас да заједно учинимо страницу занимљивијом и активнијом!
Zа сва питања обратите нам се нам се путем електронске поште а ми ћемо Вам одговорити у најкраћем могућем року а максимално у неколико дана.