Званична интернет страница Општине Шипово

Ћирилица / Latinica

  • forheaderp (Large)
  • forheaderw
  • nature_090214_0047 (Large)
  • forheader
  • forheader (Large)

Скупштина општине

Објављено: 8. april. 2014

Скупштина општине је орган одлучивања и креирања политике општине. На приједлог начелника општине, односно градоначелника, скупштина општине бира и именује начелнике одјељења административне службе јединице локалне самоуправе , на вријеме трајања мандата скупштине општине. Начелник одјељења руководи одјељењем и одговара за његов рад. За начелника одјељења може бити именовано лице које има високу стручну спрему, пет година радног искуства у струци и друге услове утврђене законом и правилником о организацији и систематизацији радних мјеста. Начелник одјељења за свој рад одговара начелнику општине, односно градоначелнику.

Скупштина општине може за извршење својих задатака оснивати сталне и повремене комисије, одборе и савјете као радна тијела скупштине. Број чланова сталних радних тијела утврђује се пословником скупштине општине. Чланови радних тијела скупштине општине имају право накнаде у складу са одлуком скупштине општине. Начин рада, сазивање, утврђивање дневног реда, одлучивање и друга питања значајна за рад скупштине и радних тијела, уређују се пословником скупштине општине. Сједнице скупштине општине одржавају се у секуларном амбијенту.

Њене најважније надлежности су сљедеће:

Hалазите се на новој званичној страници Општине Шипово. Добродошли! Позивамо вас да заједно учинимо страницу занимљивијом и активнијом!
Zа сва питања обратите нам се нам се путем електронске поште а ми ћемо Вам одговорити у најкраћем могућем року а максимално у неколико дана.