Званична интернет страница Општине Шипово

Ћирилица / Latinica

 • forheaderp (Large)
 • forheaderw
 • nature_090214_0047 (Large)
 • forheader
 • forheader (Large)

Начелник

Објављено: 3. april. 2014

 

Milan-Kovac

Начелник Општине: Милан Ковач , дипл. правник

Адреса: Трг патријарха српског Павла 1, 70270 Шипово

Број телефона: 050/360-020   050/360-018

Факс: 050/371-637

е-маил: nacelnik@sipovo.net

 

 

Kратка биографија:

Начелник општине Шипово Милан Ковач. Рођен 1958. године, дипломирани правник. Основну школу завршио у Мујџићима и Шипову, а средњу у Јајцу. Дипломирао на Правном факултету у Бањалуци. Ожењен и отац двоје дјеце.
Током радне каријере обављао је бројне послове и функције:
-Секретар у предузећу „Пливатранс“,
-Директор Пореске управе у општини Шипово,
-Секретар Општине Шипово,
-Предсједник Извршног одбора СО-е Шипово,
-Директор предузећа „Пливатранс“,
-Директор предузећа „Гипсара Волари“,
-Приватни предузетник и власник предузећа ДИ Шипово, „Дрвоемдекс“ и Чајевец компанија.
-Одборник у СО-е у више мандата и предсједник СО-е Шипово,
-Посланик у три сазива Народне скупштине РС,
-Предсједниик „Удружења дрвопрерађивача“ у привредној комори,
-Предсједник УО Подручне привредне коморе Бања Лука,

 

 

 

 

 

Начелник Општине заступа и представља Општину, носилац је извршне власти у Општини. Начелник руководи општинском административном службом и одговоран је за њен рад. Начелник има замјеника који му помаже у вршењу дужности. Начелника Општине бирају грађани на општим непосредним изборима за период од четири године у складу са Изборним законом. Разрјешење прије истека мандата и опозив начелника Општине проводи се у складу са Изборним законом.

У случају оставке и трајне спријечености начелника да обавља функцију, а преостало је више од годину дана мандата, расписују се избори у року од 60 дана.

Надлежности начелника Општине су сљедеће:

 • предлаже статут општине
 • предлаже одлуке и друга општа акта скупштини
 • израђује нацрт и подноси скупштини на усвајање годишњи буџет, годишњи биланс стања, економски план, развојни план, инвестициони програм, просторни и урбанистички план и остале планске и регулаторне документе који се односе на кориштење и управљање земљиштем, укључујући и кориштење јавног земљишта
 • обавјештава скупштину о свим питањима из надлежности општине, њених права и обавеза
 • проводи локалну политику у складу са одлукама скупштине, извршава локални буџет и обезбјеђује примјену одлука и других аката скупштине
 • извршава законе и друге прописе републике и града чије је извршење повјерено општини
 • доноси одлуку о оснивању општинске административне службе
 • доноси правилник о организацији и систематизацији радних мјеста општинске административне службе
 • доноси план цивилне заштите општине и обезбјеђује његову реализацију
 • реализује сарадњу општине са другим општинама, градовима, међународним и другим организацијама, у складу са одлукама и закључцима скупштине општине и њених одговарајућих радних тијела
 • даје сагласност на статуте и друга општа акта предузећа и установа чији је оснивач општина
 • подноси извјештај скупштини о свом раду и раду општинске административне службе
 • покреће иницијативу да се до одлуке надлежног суда обустави од извршења пропис скупштине општине, општи или појединачни акт, ако сматра да је супротан Уставу и закону
 • закључује уговоре у име општине, у складу са актима скупштине општине
 • рјешава у другом степену по жалби на првостепена рјешења општинске административне службе, уколико за рјешавање нису надлежни републички органи
 • одговоран је за законитост свих аката које предлаже скупштини општине
 • доноси одлуке о располагању новчаним средствима на начин утврђен статутом и обавља друге послове утврђене законом и статутом општине.

Hалазите се на новој званичној страници Општине Шипово. Добродошли! Позивамо вас да заједно учинимо страницу занимљивијом и активнијом!
Zа сва питања обратите нам се нам се путем електронске поште а ми ћемо Вам одговорити у најкраћем могућем року а максимално у неколико дана.