Званична интернет страница Општине Шипово

Ћирилица / Latinica

 • forheaderp (Large)
 • forheaderw
 • nature_090214_0047 (Large)
 • forheader
 • forheader (Large)

Оглас о поступку, условима и начину давања јавних површина под закуп на привремено коришћење путем усменог јавног надметања-лицитацијом поводом одржавања јавне манифестације „Зима на тргу 2017“.

Објављено: 14. decembar. 2017

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 67. Статута Општине Шипово (“Службени гласник Општине Шипово, број 12/17) и тачке 3. став 2 Одлуке о давању јавних површина под закуп на привремено коришћење Комисија за провођење поступка лицитације расписује

ОГЛАС

о поступку, условима и начину давања јавних површина под закуп на привремено коришћење путем усменог јавног надметања-лицитацијом поводом одржавања јавне манифестације „Зима на тргу 2017“.

 

 1. НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ ЗАКУПОДАВЦА

Општина Шипово, Трг патријарха српског Павла 1

 1. НАЧИН ДАВАЊА У ЗАКУП ЈАВНИХ ПОВРШИНА

Усменим јавним надметањем-лицитацијом

 1. УСЛОВИ ДАВАЊА У ЗАКУП ЈАВНИХ ПОВРШИНА

3.1. Подаци о локацијама

 1. Локација број 1.

–  димензије парцеле:     3,00 м х 2,00 м………………………. П = 6,00 м2

 1. Локација број 2.

–  димензије парцеле:   3,00 м х 2,00 м……………………….. П = 6,00 м2

 1. Локација број 3.

– димензије парцеле:        2,00 м х 2,00 м…………………………. П = 4,00 м2

 1. Локација број 4.

Све четири локације ће бити смјештене на Тргу патријарха српског Павла 1, односно испред општинског административног центра Шипово.

На поменутим локацијама ће бити постављени типски покретни дрвени објекти.

3.2. Почетна цијена закупа

Локације број 1 и број 2 су површине  6  м² и предвиђене су за продају хране и пића, а почетна цијена по метру квадратном износиће 2,00 КМ на дневном нивоу.

Локације број 3 и број 4 су површине 4 м² и предвиђене су за продају сувенира, слаткиша, новогодишњих пакетића и остале мјешовите робе) , а почетна цијена по метру квадратном износиће 1,50 КМ на дневном нивоу.

Уколико се локације 3 и 4 не излицитирају према прописаној намјени и под наведеним условима, лицитација ће се извршити под условима прописаним за локације 1 и 2.

3.3. Вријеме трајања закупа

Период  на који се површина даје у закуп је 24.12.2017.-06.01.2018. године

3.4. Услови давања под закуп

Право учешћа на лицитацији имају сва физичка и правна лица регистрована за ове врсте дјелатности.

Радно вријеме објеката биће од 10,00-22,00 часа.

3.5. Право учешћа

Право учешћа на лицитацији имају сва физичка и правна лица регистрована за обављање угоститељске и трговинске дјелатности.

Доказе о испуњавању услова за учешће на лицитацији и учесник је дужан да приложи уз пријаву за учешће на лицитацији.

3.6. Начин и услови плаћања закупнине

Учесник у поступку лицитације, са којим ће се закључити уговор о закупу, дужан је укупан износ закупнине уплатити у року од 2 дана од дана закључења уговора.

Уређење земљишта, према урбанистичко техничким условима, као и прикључак на потребне инсталације водовода, канализације и електроинсталације је обавеза закуподавца.

3.7. Вријеме и начин предаје јавне површине у посјед закупцу

Предаја у посјед закупљене јавне површине извршиће се даном  уплате закупнине из претходног става.

 1. ДАН И МЈЕСТО ОДРЖАВАЊА ЛИЦИТАЦИЈЕ

Лицитација ће се одржати дана 21.12.2017. године у просторијама Општине Шипово (сала број 26), са почетком у 11,00 часова.

 1. ВРИЈЕМЕ И НАЧИН РАЗГЛЕДАЊА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Заинтересована лица могу извршити увид у документацију о површинама које се дају у закуп и добити тражене информације код Комисије за лицитацију, сваког радног дана у времену од 7-15 часова.

Контакт особа: Марко Савичић

Контакт телефон: 050-360-018

 1. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ НА ЛИЦИТАЦИЈИ

Пријава за учешће на лицитацији се подноси Комисији за лицитацију најкасније до 9,00 часова на дан када је лицитација заказана.

 1. Овај оглас ће бити објављен на огласној табли и интернет страници Општине Шипово и путем локалних радио станица.
Број: 01-022-578-2/17

Датум: 12.12.2017.године

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ
Марко Савичић

Ostavite odgovor

Hалазите се на новој званичној страници Општине Шипово. Добродошли! Позивамо вас да заједно учинимо страницу занимљивијом и активнијом!
Zа сва питања обратите нам се нам се путем електронске поште а ми ћемо Вам одговорити у најкраћем могућем року а максимално у неколико дана.