Званична интернет страница Општине Шипово

Ћирилица / Latinica

  • forheaderp (Large)
  • forheaderw
  • nature_090214_0047 (Large)
  • forheader
  • forheader (Large)

Набавка тонера за потребе општинске управе Општине Шипово за период од једне године

Објављено: 23. oktobar. 2017

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ШИПОВО

НАЧЕЛНИК

Број: 01-404-41/17

Датум: 10.10.2017. године

На основу члана 14. став 4., члана 18. став 1, члана 25. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник БиХ”, број 39/14), члана 60. Статута Општине Шипово (Сл. Гласник Општине Шипово број 8/14) , Начелник Општине Шипово је донио

О Д Л У К У

о покретању поступка набавке 

I

      Одобрава се покретање поступка јавне набавке “Набавка тонера за потребе општинске управе Општине Шипово за период од једне године“.

Процијењене вриједности набавке износи 5.800,00 КМ, без урачунатог ПДВ.

Јавна набавка ће се спровести путем конкурентског поступка.

Поступак јавне набавке ће се спровести у складу са Законом о јавним набавкама, подзаконским и интерним актима.

II

         Тендерски документ ће сачинити уред Начелника општине.

III

          Критериј за додјелу уговора је економски најповољнија понуда.

IV

         Отварање и оцјену понуда ће спровести комисија за јавне набавке, која ће се имeновати посебном одлуком.

V

         Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

ДОСТАВЉЕНО:                                                                                         НАЧЕЛНИК

  1. Начелник                                                                                  ______________
  2. Уз материјал набавке                                                                  (Милан Ковач)
  3. Одјељење за буџет, привреду и финансије
  4. А/А

Ostavite odgovor

Hалазите се на новој званичној страници Општине Шипово. Добродошли! Позивамо вас да заједно учинимо страницу занимљивијом и активнијом!
Zа сва питања обратите нам се нам се путем електронске поште а ми ћемо Вам одговорити у најкраћем могућем року а максимално у неколико дана.