Званична интернет страница Општине Шипово

Ћирилица / Latinica

  • forheaderp (Large)
  • forheaderw
  • nature_090214_0047 (Large)
  • forheader
  • forheader (Large)

„Набавка нафте и нафтиних деривата за потребе Општинске управе општине Шипово“

Објављено: 5. januar. 2018

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ШИПОВО

НАЧЕЛНИК

Број: 01-404-1/18

Датум: 05.1.2018. године

На основу члана 14. став 4., члана 18. став 1, члана 25. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник БиХ”, број 39/14), члана 60. Статута Општине Шипово (Сл. Гласник Општине Шипово број 8/14) , Начелник Општине Шипово је донио

О Д Л У К У

о покретању поступка набавке

 

I

      Одобрава се покретање поступка јавне набавке: „Набавка нафте и нафтиних деривата за потребе Општинске управе општине Шипово“, са процијењеном вриједношћу набавке од 6.640,00 КМ, без урачунатог ПДВ, и то:

ЛОТ 1- Еуро дизел“, са процијењеном вриједношћу набавке од за лот од 1.992,00 КМ, без урачунатог ПДВ,

ЛОТ 2- Моторни бензин БМБ 95 октана, са процијењеном вриједношћу набавке за лот од 4.648,00 КМ, без урачунатог ПДВ,

Јавна набавка ће се спровести путем конкурентског поступка.

Поступак јавне набавке спровест ће се у складу са Законом о јавним набавкама, подзаконским и интерним актима.

II

Тендерски документ сачинит ће Одсјек за јавне набавке, нормативне послове и цивилну заштиту.

III

          Критериј за додјелу уговора је економски најповољнија понуда, за сваки лот појединачно.

IV

         Отварање и оцјену понуда спровест ће комисија за јавне набавке, која ће се имeновати посебном одлуком.

V

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

ДОСТАВЉЕНО:                                                                                                        НАЧЕЛНИК

  1. Начелник                                                                                                 _______________
  2. Уз материјал набавке                                                                                   (Милан Ковач)
  3. Одјељење за буџет, финансије и привреду
  4. Одсјек за јавне набавке, …
  5. А/А

Ostavite odgovor

Hалазите се на новој званичној страници Општине Шипово. Добродошли! Позивамо вас да заједно учинимо страницу занимљивијом и активнијом!
Zа сва питања обратите нам се нам се путем електронске поште а ми ћемо Вам одговорити у најкраћем могућем року а максимално у неколико дана.