Званична интернет страница Општине Шипово

Ћирилица / Latinica

  • forheaderp (Large)
  • forheaderw
  • nature_090214_0047 (Large)
  • forheader
  • forheader (Large)

ЈАВНА НАБАВКА

Објављено: 15. mart. 2017

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ШИПОВО

НАЧЕЛНИК

Број: 01-404-07/17

Датум: 15.3.2017. године

 

На основу члана 14. став 4., члана 18. став 1, члана 25. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник БиХ”, број 39/14), члана 60. Статута Општине Шипово (Сл. Гласник Општине Шипово број 8/14) , Начелник Општине Шипово је донио

О Д Л У К У

о покретању поступка набавке

I

Одобрава се покретање поступка јавне набавке: „Изградња градског трга у Шипову са паркингом и пјешачком стазом дуж ријеке Пливе“.

Процијењене вриједности набавке износи 136.750,00 КМ, без урачунатог ПДВ.

Јавна набавка ће се спровести путем отвореног поступка.

Поступак јавне набавке ће се спровести у складу са Законом о јавним набавкама, подзаконским и интерним актима.

II

Тендерски документ ће сачинити Одсјек за урбанизам и стамбено- комуналне послове.

III

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.

IV

Отварање и оцјену понуда ће спровести комисија за јавне набавке, која ће се имeновати посебном одлуком.

V

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

НАЧЕЛНИК

Милан Ковач

Ostavite odgovor

Hалазите се на новој званичној страници Општине Шипово. Добродошли! Позивамо вас да заједно учинимо страницу занимљивијом и активнијом!
Zа сва питања обратите нам се нам се путем електронске поште а ми ћемо Вам одговорити у најкраћем могућем року а максимално у неколико дана.