Званична интернет страница Општине Шипово

Ћирилица / Latinica

  • forheaderp (Large)
  • forheaderw
  • nature_090214_0047 (Large)
  • forheader
  • forheader (Large)

ИЗГРАДЊА ВОДОВОДА ЧАРДАК – ПОДГОРИЈА – ДРАГЊИЋ ПОДОВИ

Објављено: 2. decembar. 2015

prva

druga

treca

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ТРОШКОВА НА ИЗГРАДЊИ ВОДОВОДА
ДРАГЊИЋ ПОДОВИ, ШИПОВО И ГОРЊА ПОДГОРИЈА МРКОЊИЋ ГРАД

(КРАК А-Чардак-Подгорја L=3.350,0 m, ø110 mm, и КРАК Б-Подгорја-Драгњић Подови(Планинарски дом) L=3.200,0 m, ø90 mm)

2014. ГОДИНА
КРАК А (од резервoара Чардак до раскрснице у Г. Подгорији (Васићи), L=3.350,0 m, ø110 mm)

1. Трошкови израде геодетске подлоге ( са ПДВ-ом)……………….3.542,50 КМ
Трошкови израде пројеката (са ПДВ-ом) ……………………………….3.920,00 КМ
УКУПНО: 7.462,40 КМ

2. Уговорени водоматеријал:
– Вентили, смањивачи притиска и сл. за крак А………………………21.712,56 КМ
УКУПНО: 21.712,56×1.17= 25.403,69 КМ

3. Трошкови заједничког КРАКА А, од резервoара Чардак до раскрснице у Г. Подгорији, L=3.350, ø110 mm :
– Набавка цијеви ø110 mm ……………………….. …………………..……..29.005,90 КМ
– Ископ канала и уградња цијеви…………………………………………..29.885,00 КМ
УКУПНО: 58.890,90 x 1.17= 68.902,35 KM

СВЕ УКУПНО ЗА КРАК А (са ПДВ-ом, до 22.12.2014.године)….101.768,44 КМ
КРАК Б (од Г. Подгорији (Васићи) до Драгњић Подова (школа),
L=3.200,0 m , ø90 mm)

1. Трошкови израде геодетске подлоге ( са ПДВ-ом)…………………3.383,90 КМ
Трошкови израде пројекта (са ПДВ-ом) …………………………………..3.744,00 КМ
УКУПНО: 7.127,90 КМ
2. Уговорени водоматеријал:
– Вентили, смањивачи притиска и сл. за крак А……………………….14.281,28 КМ
УКУПНО: 14.281,28×1.17= 16.709,09 КМ

3. Трошкови КРАКА Б од Г. Подгорији (Васићи) до Драгњић Подова (школа),
L=3.200,0 m , ø90 mm :
– Набавка цијеви ø90 mm ……………………………………………………….24.308,44 КМ
– Ископ канала и уградња цијеви…………………………………………….28.953,00 КМ
УКУПНО: 53.261,44 x 1.17= 62.315,88 KM
СВЕ УКУПНО ЗА КРАК Б (са ПДВ-ом, до 22.12.2014. године)…..86.152,87 КМ

УКУПНО КРАК А И КРАК Б

1. Трошкови израде геодетске подлоге ( са ПДВ-ом)………………….6.926,40 КМ
Трошкови израде пројекта (са ПДВ-ом) ……………………………………7.664,00 КМ
/УКУПНО: 14.590,40 КМ

2. Уговорени водоматеријал:
– Вентили, смањивачи притиска и сл. за оба крака………………….35.993,84 КМ
УКУПНО:35.993,84×1.17= 42.112,80 КМ

3. Трошкови изведених радова за оба крака:
– Набавка цијеви ø110 mm и ø90 mm…………………………………………53.314,34 КМ
– Ископ канала и уградња цијеви…………………………………………….58.838,00 КМ
УКУПНО: 112.152,34×1.17= 131.218,24 KM

СВЕ УКУПНО ЗА ОБА КРАКА (са ПДВ-ом, до 22.12.2014.године…187.921,44 КМ
2015. ГОДИНА

Крак А (заједнички)
1. Изградња водоводних шахтова:

12.183,64 КМ без ПДВ
2.071,22 КМ      ПДВ
УКУПНО: 14.254,86 КМ
Попуст 20%: 2.850,97 КМ
СВЕУКУПНО: 11.403,88 КМ

 

Крак Б (Шипово)
1. Изградња водоводних шахтова

15.537,44 КМ  без ПДВ
2.641,36 КМ    ПДВ
УКУПНО:          18.178,80 КМ
Попуст 20%:       3.635,76 КМ
СВЕУКУПНО: 14.543,04 КМ

НАПОЈНИ ВОД ПРЕСЕДЛА-ЧАРДАК (од постојећег водовода на Преседли до постојећег резервоара на Чардаку L=2.340,0 m , ø90 mm (заједнички)

1. Трошкови израде геодетске подлоге ( са ПДВ-ом)……………….2.761,20 КМ
2. Трошкови израде пројеката (са ПДВ-ом) ……………………………2.753,01 КМ
3. Трошкови ревизије пројекта (са ПДВ-ом)……………………………..819,00 КМ
4. Трошкови надзора (са ПДВ-ом)………………………………………….1.404,00 КМ
5. Набавка цијеви и водоматеријала (са ПДВ-ом)………………….19.870,02 КМ
6. Уградња цијеви и израда шахтова (са ПДВ-ом)………………….29.744,57 КМ

СВЕУКУПНО вод Преседла-Чардак:…………………………………..…57.351,80 КМ
Трошкови на заједничком дијелу водовода у 2015. години……68.755,68 КМ

СВЕ УКУПНО ТРОШКОВИ У 2015. ГОДИНИ……………………….83.298,72 КМ
До сада утрошена средства за водовод (2014 и 2015. година)
187.921,44+83.298,72=271.220,16 КМ

Шипово, 27.11.2015. године

 

 

РАДОВИ У 2016. ГОДИНИ

  1. Израда геодетске подлоге ………………………………………….825,00 КМ
  2. Израда пројектне документације ………………………………1650,00 КМ
  3. Ископ канала за водовод од школе ( планинарски дом ) до цркве у дужини од 1650 метара(са ПДВ-ом)…………………………11.583,00 КМ
  4. Набавка цијеви ПЕХД Ø 90 мм, 10 бара, дужине 1650 метара ( са ПДВ-ом) ………………………………………………………………………..8.590,00 КМ

                                                                                          У К У П Н О: 22.648,00 КМ

УКУПНО ВОДОВОД ДРАГНИЋ ПОДОВИ: ………………………..293.868,00 КМ

 

 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Милорад Ћирко

 

 

 

Ostavite odgovor

Hалазите се на новој званичној страници Општине Шипово. Добродошли! Позивамо вас да заједно учинимо страницу занимљивијом и активнијом!
Zа сва питања обратите нам се нам се путем електронске поште а ми ћемо Вам одговорити у најкраћем могућем року а максимално у неколико дана.